Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine  

             

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

NOV VOZNI RED TGA Jurič in Pohorje Turizem

Spoštovani starši in učenci, obveščamo vas, da bosta prevoznika TGA Jurič in Pohorje Turizem v času, ko bo šola odprta samo za učence I. triade, pričela zjutraj voziti učence ob 7.30. Odhodi domov pa bodo ob 13.15.

Prevoznik TGA JURIČ

Čas odhoda  v šolo

Ugovec – 7.30

Barbara – 7.50

Markečica – 8.00

Drage – 8.05

Malahorna – 8.10

Konjiška cesta – 8.10

Zlogona vas – 7.30

Spodnje Božje – 7.55

Čas odhoda domov

Ugovec – 13.30

Barbara – 13.15

Markečica – 13.15

Drage – /

Malahorna – 13.15

Konjiška cesta – 13.15

Zlogona vas – 13.30

Spodnje Božje – 13.15

Prevoznik POHORJE TOURS

1.Cezlak – Zg. Božje – Koritno – Fošt  – Gorica – Oplotnica, 2. Kovaški vrh – Brezje

Čas odhoda v šolo

Cezlak, Zgornje Božje – 7.30

Kovaški vrh, Brezje – 8.00

Čas odhoda domov

Cezlak, Zgornje Božje – 13.35

Kovaški vrh – 13.15

OBVESTILO OB ZAČETKU POUKA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

Spoštovani starši in učenci, z veseljem vam sporočamo, da se v torek, 26. 1. 2021 prične postopno vračanje otrok v šolo. Glede na Odlok Vlade RS se prvi vrnejo učenci I. triade.

Pouk se bo izvajal z upoštevanjem poostrenih higienskih priporočil NIJZ in priporočil Zavoda za šolstvo RS.

Prosimo vas, da v  šolo pridejo le ZDRAVI otroci.

Organizirana bo prehrana (malica, kosilo), jutranje varstvo, podaljšano bivanje in šolski prevoz.

Za učence, ki se vračajo v šolo, bo organizirana prehrana po prijavah, oddanih na začetku šolskega leta. Prosimo, da pravočasno (najkasneje do torka, 26. 1. 2021, do 8.00) odjavite, oziroma prijavite kosilo.

Za učence, ki se še naprej šolajo od doma in so naročeni na šolsko prehrano, bo šola še naprej pripravljala tople obroke.

Nekaj navodil:

 • Pouk bo potekal za vse učence v matični učilnici. Učenci bodo ves čas bivanja v šoli,  v isti učilnici. Združevanja otrok tudi v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ne bo.
 • Učenci nosijo zaščitne obrazne maske samo v skupnih prostorih (knjižnica, hodniki, stranišče, jedilnica, …) v matični učilnici pa ne.
 • Učenci, ki niso vozači, pridejo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Vhod za 1. razred je nespremenjen, učenci drugega razreda vstopajo v šolo skozi stranski vhod (pri učilnici za angleščino), tretješolci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.
 • Pri vstopanju in izstopanju iz šole upoštevajo medosebno razdaljo.
 • Ob prihodu v šolo si roke umijejo.
 • Učenci, prvi šolski dan, v torek, 26. 1. 2021, prinesejo s seboj vse šolske potrebščine.
 • Po priporočilih bomo šolske prostore večkrat dnevno zračili in kolikor bo mogoče, pouk izvajali tudi na prostem. Priporočamo, da otroke večplastno oblečete, da se bodo lahko oblačili/slačili okoliščinam primerno.
 • Šolska knjižnica bo delovala po prilagojenem urniku za vsak oddelek posebej.
 • Pogovorne ure in roditeljski sestanki bodo še naprej potekali na daljavo.
 • Staršem praviloma vstop v šolo  ni dovoljen, razen po predhodnem dogovoru.

Prizadevali si bomo, da se bodo učenci počutili varno in dobro. S skupnim sodelovanje bomo zmogli.

Ravnateljstvo šole

Podaljšanje šolanja na daljavo

Spoštovani straši in učenci,

obveščamo vas, da je vlada RS , podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19. Tako se bo pouk tudi v tednu, od 18. 1. do 22. 1. 2021, izvajal na daljavo.

Dostopnost