PRIPRAVA HRANE ZA OTROKE Z DIETAMI

  1. Jedilniki za otroke z dietno prehrano se vsakodnevno prilagajajo vrsti diete.
  2. Prehranska obravnava otrok je individualna.
  3. Upoštevajo se prepovedana živila iz seznama na potrdilu ter njihovi nadomestki.
  4. Pomembno je, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi.

Običajni in dietni obroki se razlikujejo le v tem, da za slednje strogo izločamo prepovedana živila, ki so predpisana z dieto in jih nadomeščamo s priporočenimi živili.

 

 

PRIPOROČILA ZA STARŠE OTROK Z DIETNO PREHRANO

  1. Za pripravo dietne prehrane v šoli je pogoj potrdilo zdravnika specialista, zaželen je tudi seznam dovoljenih in prepovedanih živil.
  2. Pred uvedbo diete za vašega otroka v šoli obvezno komunicirajte z organizatorko prehrane ali vodjo kuhinje (po telefonu, e-pošti ali osebno).
  3. Sprotno obveščajte vodjo kuhinje in organizatorko prehrane o spremembah v zvezi z dieto vašega otroka. Pred spremembo ali preklicem diete je obvezno potrebno predložiti zdravniško potrdilo zdravnika specialista.
  4. Pred začetkom novega šolskega leta prinesite v šolo novo zdravniško potrdilo.
  5. Odsotnost otroka v šoli redno in dosledno javljate v šolo do 8. ure zjutraj na dan odsotnosti po telefonu ali e-asistentu.

 

Dostopnost