Pravilniki

Vzgojni načrt


Hišni red – OŠ Oplotnica

Hišni red – POŠ Kebelj

Hišni red – POŠ Prihova


Pravila šolskega reda – OŠ Oplotnica

Pravila šolskega reda – POŠ Kebelj

Pravila šolskega reda – POŠ Prihova


Varnostni načrt – OŠ Oplotnica

Varnostni načrt – Kebelj


Pravila o šolskih prevozih

Pravila o šolski prehrani


Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila šolskega sklada

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Izjava o dostopnosti spletišča OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica / Izjava o dostopnosti spletišča OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost