OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik ARRIVA

URA ZAČETNE POSTAJE
6.55 Straža (6.55) – Raskovec (6.59) – Dobrova (7.02) – Pobrež (7.04) – Preloge/Sl.Konj. (7.08) – Prihova K (7.11) – Prihova šola(7.13)– Straža (7.14) – OŠ Oplotnica (7.19)

PREVOZI DOMOV – prevoznik ARRIVA

URA KONČNE POSTAJE
13.55 OŠ Oplotnica (13.55) –Straža (14.01) –Prihova šola (14.03) – Prihova K(14.05) – Preloge/Sl.Konj. (14.08) – Pobrež (14.11) – Dobrova (14.13) – Raskovec (14.16) – Straža (14.20)

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik POHORJE TOURS

URA ZAČETNE POSTAJE
7.15 Kovaški vrh – Brezje – OŠ Oplotnica
6.30 Cezlak – Božje – Koritno – Fošt – Gorica pri Oplotnici – OŠ Oplotnica

PREVOZI DOMOV – prevoznik POHORJE TOURS

URA KONČNE POSTAJE
13.55 OŠ Oplotnica – Brezje – Kovaški vrh
14.15 OŠ Oplotnica – Gorica pri Oplotnici – Fošt – Koritno – Božje – Cezlak

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik TGA Jurič

URA ZAČETNE POSTAJE
7.05 Barbara (7.05) – Markečica (7.10)– Dobriška vas (7.15) – Oplotnica/šola

PREVOZI DOMOV – prevoznik TGA Jurič

URA KONČNE POSTAJE
14.20 OŠ Oplotnica – Dobriška vas – Markečica – Barbara

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik TGA Jurič

URA ZAČETNE POSTAJE
6.50 Gladomes (6.50) – Ugovec (6.51) – Čadram – Oplotnica/šola

PREVOZI DOMOV – prevoznik TGA Jurič

URA KONČNE POSTAJE
14.05 OŠ Oplotnica – Čadram –Ugovec – Gladomes

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik TGA Jurič

URA ZAČETNE POSTAJE
6.50 Zlogona vas (6.50) –Okoška Gora (6.52.) – Straža (6.55) – Oplotnica/OŠ

PREVOZI DOMOV – prevoznik TGA Jurič

URA KONČNE POSTAJE
14.15 OŠ Oplotnica – Straža – Okoška Gora – Zlogona vas

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik TGA Jurič

URA ZAČETNE POSTAJE
7.20 Drage (7.20) – Malahorna (7.22)– Oplotnica/OŠ

PREVOZI DOMOV – prevoznik TGA Jurič

URA KONČNE POSTAJE
13.55 OŠ Oplotnica – Malahorna – Drage

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik TGA Jurič

URA ZAČETNE POSTAJE
7.08 Sp. Božje (7.08) – Partizanska cesta 112 (7.12) – Oplotnica/OŠ

PREVOZI DOMOV – prevoznik TGA Jurič

URA KONČNE POSTAJE
13.55 OŠ Oplotnica – Partizanska cesta 112 – Sp. božje

 

POŠ Kebelj

PREVOZI V ŠOLO – prevoznik ARRIVA

URA ZAČETNE POSTAJE
7.10 Modrič – Kapela – OŠ Kebelj
6.55 Sujek – Cezlak – Podgrad – OŠ Kebelj
6.30 Kot – Nadgrad – OŠ Kebelj

 

PREVOZI DOMOV – prevoznik ARRIVA

URA KONČNE POSTAJE
13.50 OŠ Kebelj – Kapela – Modrič
14.00 OŠ Kebelj – Podgrad – Cezlak – Sujek
14.15 OŠ Kebelj – Nadgrad – Kot na Pohorju

POŠ Prihova

PREVOZI V ŠOLO– prevoznik POHORJE TOURS

URA ZAČETNE POSTAJE
6.50 Sp. Grušovje – Preloge – Sevec – Preloge – Vinarje – Preloge – OŠ Prihova

PREVOZI DOMOV – prevoznik POHORJE TOURS

URA KONČNE POSTAJE
14.05 OŠ Prihova – Preloge – Vinarje – Preloge – Sevec – Preloge – Sp. Grušovje
Dostopnost