Starši lahko enkrat mesečno obiščejo razrednika in učitelje na govorilnih urah:

  • v Oplotnici vsak zadnji delovni ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00;
  • na Keblju vsak zadnji delovni četrtek v mesecu od 15.30 do 16.30;
  • na Prihovi vsak zadnji delovni torek v mesecu od 16.00 do 17.00.
Pogovori bodo v matičnih učilnicah. V tem času bodo na šoli vsi učitelji, vodstveni in strokovni delavci. 
Dostopnost