Alergeni

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila, ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni), so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

PRILOGA

A) Nekatere jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti:

 1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica (npr. pira in horasan), rž, ječmen, oves ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:

     (a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo (42);

     (b) maltodekstrinov na osnovi pšenice (42);

     (c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena;

    (d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

 1. raki in proizvodi iz njih;
 2. jajca in proizvodi iz njih;
 3. ribe in proizvodi iz njih, razen:

     (a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide;

     (b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina;

 1. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
 2. zrnje soje in proizvodi iz njega, razen:

     (a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob (42);

     (b) naravnih zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa tokoferol acetata, naravnega D-alfatokoferol sukcinata iz soje;

     (c) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolov iz sojinega olja;

     (d) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja;

 1. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen:

     (a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;

     (b) laktitola;

 1. oreški, in sicer mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), ameriški orehi (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora;
 2. listna zelena in proizvodi iz nje;
 3. gorčično seme in proizvodi iz njega;
 4. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
 5. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev; 13. volčji bob in proizvodi iz njega;
 6. mehkužci in proizvodi iz njih.

B) Dietni obroki za otroke se pripravljajo ločeno na osnovi zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu z internimi navodili šole. Otrokom z alergijami oz. preobčutljivostmi pripravljamo obroke z ustrezno zamenjavo jedi, ki ne vsebujejo alergenov. Tako staršem na podlagi prejetih informacij in ustrezno pripravljene hrane v skladu z (24) alinejo preambule Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, omogočimo sprejemanje varnih odločitev.

Vsebnost alergenov v posameznih obrokih bo vsakodnevno objavljena na vratih šolske jedilnice zraven jedilnika.

Dostopnost