Živimo v času, ko se tudi v javnem izobraževanju iz dneva v dan srečujemo s pomanjkanjem finančnih sredstev, ki bi jih lahko namenili nakupu opreme in materiala ter s tem otrokom omogočili še kakovostnejše šolanje in jih še bolj spodbujali in podpirali v njihovem razvoju.

Prav v ta namen smo sklenili, da v šolskem letu 2011-2012 na naši šoli ustanovimo šolski sklad, ki bo namenjen zbiranju sredstev za nakup dodatne šolske opreme, pripomočkov, igral, skratka vsega, česar z rednim financiranjem ne zmoremo kupiti.

Z nakupom in izboljšavami želimo učencem dodatno omogočiti uporabo sodobne opreme, ki bi prispevala k še boljši kakovosti pouka, dela, bivanja na šoli in bi spodbujala ustvarjalnost in spretnost otrok.

Zato vas, dragi starši in vsi ostali, ki ste kakorkoli povezani z življenjem šole, pozivamo in prosimo, da namenite nekaj sredstev v naš sklad in nam s tem pomagate uresničiti zastavljene cilje.

Vsem tistim, ki ste se že odločili in podpisali pristopno izjavo o doniranju v šolski sklad, se iskreno zahvaljujemo in upamo na vašo podporo tudi v prihodnje.

Predsednica šolskega sklada
Katja Oblak

Dostopnost