ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023

NE OSTAJAJMO ZADAJ

Težave, ki pestijo mnoge naše učence,

lahko rešimo s prostovoljnim prispevkom za šolski koledar,

ki so ga soustvarjali učenci naših treh šol.

Tradicionalni slovenski zajtrk 2021

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 19. 11. 2021, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Naša šola se bo letos pridružila vseslovenski akciji priprave tradicionalnega slovenskega kosila, ki bo na jedilniku en dan v tem tednu.

Slogan letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka je »Zajtrk s sadjem – super dan!«.  

Na naši šolo bomo na ta dan izvajali naravoslovni dan, kjer bomo izvajali različne dejavnosti, katere nam bodo pomagale razumeti namen tega projekta.

OBVESTILO

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se jutri, 17. 11. 2021, pouk začne prvo šolsko uro. Vse dejavnosti 0. uro odpadejo.

V šolo vstopijo samo tisti učenci, ki imajo s sabo veljavno soglasje ali pa so ga že predhodno oddali razredniku, kjer je nedvoumno izraženo strinjanje s samotestiranjem oz. z ustreznim dokazilom, da izpolnjujejo pogoj PCT.

Vsi ostali učenci ostanejo doma in se izobražujejo na daljavo. Navodila za delo bodo dobili v spletni učilnici.

Samotestiranje poteka po navodilih NIJZ. Učenci s sabo prinesejo test za samotestiranje.

Avtobusi bodo vozili po ustaljenem voznem redu.

Vodstvo šole

Izjava ravnatelja in navodila za samotestiranje

Spoštovani starši,

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne  staršem, ne učiteljem in ne ravnateljem.

Na vas se obračamo s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.  

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Ravnatelj se za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov nisem odločil na lastno pest in ne gre za mojo samovoljno odločitev, temveč je ta odločitev sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki jih imam ravnatelj kot zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot odgovorna oseba naše šole sem skladno s čl. 49 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odgovoren zagotavljati zakonitost delovanja šole, izvrševati odločbe državnih organov ter zagotoviti zdravo in varno okolje vsem učencem in zaposlenim. Kot ravnatelj sem dolžan spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med slednje se uvrščajo tudi odloki vlade.

Želim pa izpostaviti, da ravnatelj ni in ne more biti pristojen za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžan jih je zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov  je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS; je v veljavi in uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo. Zagotavljam pa vam, da bomo vaše odločitve dosledno spoštovali in da noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.

Ob zaključku bi vas ponovno želel zaprositi, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo.

S spoštovanjem,             

           Matjaž Vrtovec, ravnatelj

—————————————————————

Priloga:

  • Navodila in pojasnila za obvezno samotestiranje učencev

PRILOGA:

NAVODILA IN POJASNILA ZA OBVEZNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, nas prosim o tem obvestite, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

  • Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali po protokolu šole, ki bo skupaj z izjavo staršev o samotestiranju objavljen v začetku naslednjega tedna.
  • Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

PRILOGE:

Šolska drobtinica 2021

EKO DAN 2021

V četrtek, 14. 10. 2021, je na OŠ Oplotnica potekal eko dan za učence od  1. do 5. razreda. Ker je cilj eko dneva na mlade generacije prenesti zavest o varovanju okolja in spoštovanju narave ter tako kot posameznik prispevati k bolj zdravemu načinu življenja, so učenci in učiteljice že zjutraj pričeli z različnimi aktivnostmi. Vsi se zavedamo, da je pravilno ločevanje odpadkov in recikliranje v skrbi za okolje pomembno. Z namenom pridobiti nova znanja na tem področju, so si učenci 1. in 2. razredov ogledali zbirni center za odpadke v Oplotnici, učenci 4. razredov pa so se odpravili v CERO center v Slovenske Konjice.  Učence 1. in 2. razredov je obiskal tudi Izobraževalni center Eksena. Predstavili so se z lutkovno predstavo v okviru projekta »Bodimo Ekokul«. Predstava izhaja iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjanje narave ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa je bil poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa vsakega posameznika. Učenci  3. in 5. razredov so čistili parkirišči pred šolo in športno dvorano, urejali poti in gredice v šolskem parku ter pobirali smeti v okolici šole. Kljub mrzlemu vremenu, je eko dan potekal v pozitivnem vzdušju in je hitro minil. Vsi učenci in učiteljice so s svojim trudom prispevali svoj delček k pestremu in aktivnemu dnevu.  Čeprav vemo, da je naša okolica šole lepa, smo se na koncu vsi strinjali, da je po tako uspešno izvedenem eko dnevu še lepša.

Eko koordinatorki: Katja Oblak in Sanja Bučar

GALERIJA

Šola v naravi – 9.r (Trije Kralji)

1.dan

Devetošolci so že prispeli na Tri kralje, kjer že izvajajo prve aktivnost, ki jih ponuja šola v naravi. Danes so si ogledali 400 let staro lipo v Kotu na Pohorju ter muzej starih kmečkih pripomočkov. Za njimi je tudi veliko prehojenih kilometrov. 

2. dan

Preview(opens in a new tab)

3. dan

Dopoldan smo šli na pohod do Črnega jezera in nato do Treh žebljev ter nazaj. Popoldan pa smo imeli dve delavnici – predavanje gozdarja in izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov. Po večerji pa še delavnica o astronomiji.

4. dan

Dopoldan smo začeli z orientacijskim pohodom, kjer smo morali pokazati znanje orientacije v gozdu, saj smo z različnimi namigi in napotki iskali skrite točke. Popoldan je minil kot bi mignil, saj smo svoje moči pomerili v bowlingu in poslušali predavanje lovca o živalskem svetu Pohorja. Zvečer pa smo se družili v skupnih prostorih, kjer smo igrali družabne igre, plesali in predstavili svoje ‘sobe’. 

Dostopnost