Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s ponedeljkom, 31. 1. 2022 za OSNOVNO ŠOLO POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi trenutnim epidemiološkim razmeram.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do vključno petka, 4. 2. 2022.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Oplotnica, 30. 1. 2022

Dostopnost