Pogum

 

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR

Za ogled spletne strani projekta POGUM klikni na spodnji logotip.

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica se je vključila v evropski projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah POGUM. Projekt traja od 2017 do 2022.

Namen projekta je v osnovnošolcih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika ter skupin.

Ključna cilja projekta:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja  med osnovno šolo in okoljem
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev,  svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih  delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.
Dostopnost