6. marec 2023

Šolsko tekmovanje za natečaj iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 10 v šolskem letu 2022/2023, je potekalo v petek, 24. 2. 2023, ob 14.00 v klubski sobi Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica.

Šolsko tekmovalno komisijo so sestavljali:

  • Nataša Črešnar, prof. slovenskega jezika
  • Sanja Bučar, prof. kemije
  • Jaka Krošl, učenec 9. razreda

Šolska tekmovalna komisija je sprejela prijavnico in izdelek ene tekmovalne skupine.

Ta je bila sprejeta v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja.

Šolska tekmovalna komisija je izdelek ocenila opisno.

Naslov filma: Tihotapci v akciji

Izdelek so nagradili z bronastim priznanjem.

Dostopnost