Letos smo s sodelovanjem pripomogli k skupnemu reševanju te problematike ter k solidarnosti do vseh ljudi držav v razvoju, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, vendar s svojim preprostim načinom življenja najmanj prispevajo k njim. Zaradi njihov posledic pa so potisnjeni v še večjo revščino, oviran pa je tudi daljnoročni trajnostni razvoj. Zavedamo se, da posledice podnebnih sprememb revnih prebivalcev držav v razvoju, odvisnih od kmetijstva, naravnih virov najbolj občutijo pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, kot sta pitna voda, hrana ter lastno zdravje. Seznanjeni smo, da na svetu živi ogromno ljudi (ena milijarda), ki živijo v pomanjkanju in revščini. Razvite države (med njimi tudi Slovenija) pa s svojimi dejavnostmi, razvojem, hiperprodukcijo in potrošniškim načinom življenja prispevajo največji delež toplogrednih plinov v ozračje in smo posledično zato najbolj odgovorne za globalne spremembe podnebja. Tako se tudi naši šoli zdi, da dolgujemo »okoljski dolg« in se čudimo dolžni, da če lahko nekaj prispevamo pri reševanju te globalne podnebne problematike s svojimi sredstvi in znanjem.


Tako smo v okviru športnega dne izvedli tek podnebne solidarnosti, kjer je vsak učenec s svojo zavestjo in udeležbo prispeval svoj del. Učenci in učenke so tekli z različnimi nameni, zavedajoč se glavnega problema držav v razvoju. Izpostavljali so predvsem problem lakote, žeje, naravnih katastrof, zdravstva, izobraževanja.

Dostopnost