Damjan Kvas   predstavnik občine Oplotnica
Ivan Breznik   predstavnik občine Oplotnica
Srečko Juhart   predstavnik občine Slovenska Bistrica
Silvo Pliberšek   predstavnik staršev – Oplotnica
Jože Turner   predstavnik staršev – Kebelj
Milan Pučnik   predstavnik staršev – Prihova
Nevenka Belina   predstavnik zavoda
Tatjana Hren Dizdarević   predstavnik zavoda
Mojca Vreš   predstavnik zavoda
Marta Ostruh   predstavnik zavoda
Gvido Hauptman   predstavnik zavoda