Ravnatelj Pomočnica ravnatelja Vodja podružnice Kebelj Vodja podružnice Prihova
Matjaž Vrtovec Dušanka Lovec Mateja Kovše Klančnik Mojca Vreš
Tel: 02 803 33 52 Tel: 02 803 33 50 Tel: 02 845 02 03 Tel: 02 801 95 16

ravnatelj@o-pbop.mb.mss.edus.si

dusanka.lovec@guest.arnes.si

tajnistvo-osmbopke@guest.arnes.si

tajnistvo-os.prihova@guest.arnes.si

Dostopnost