STROKOVNI DELAVCI – KEBELJ

UČITELJI PREDMETI IN DRUGO POGOVORNE URE RAZREDNIK
Cvetka Hajšek vodenje podružnice, 1., 2. r. ̶ razredništvo, SLJ, MAT, SPO, ŠPO, GUM, LUM , DOP/DOD

petek, 11.55–12.40

knjižnica

1., 2. K
Jožica Brečko

 

Jutranje varstvo

/ /
Tanja Močnik 3., 4. r. ̶ razredništvo, SLJ, MAT, SPO, DRU, NIT, LUM, GUM,DSP, DOP/DOD

sreda, 11.05.–11.50

zbornica

3., 4. K
Ivica Jug GEO, DKE, GOS, DRU

sreda, 9.10̶̶ 9.55

zbornica

Tatjana Hren Dizdarević 7., 8. r. – razredništvo; SLJ, TIT, DSP, ISP

torek,13.30–14.15

zbornica

7. , 8. K
Karmen Sirk 5., 6. r. – razredništvo, BIO, KEM, MAT, NAR, DOP/DOD

četrtek, 9.10–9.55

zbornica

5., 6. K
Tanja Novak 9. r. ̶ razredništvo, TJA, ZGO, DSP, DOD/DOP

torek, 9.10 ̶9.55

zbornica

9. K
Gvido Hauptman MAT, FIZ, TIT / /
Danuška Hauptman LUM / /
Vesna Torič GUM, PZ / /
Claudia Horvat TJN, ,I ̶ NI1; N2N; DSP / /

Živa Pevec

 

ŠPO, I ̶ ŠSP / /
Irma Čižič OPB, prehrana / /
Vida Javornik knjižničarka / /
Sonja Tarča specialna pedagoginja, DSP

Ponedeljek 10.15 ̶11.00

zbornica

/