STROKOVNI DELAVCI – KEBELJ
UČITELJI PREDMETI IN DRUGO POGOVORNE URE RAZREDNIK
Cvetka Hajšek vodenje podružnice, 1., 2. r.  ̶  razredništvo,  SLJ, MAT, SPO, ŠPO, GUM, LUM DOP/DOD, JV

Petek, 11.55–12.40

knjižnica

1., 2. K
Jožica Brečko druga strokovna delavka Torek, 11.55 ̶ 12.40 (na 14dni) /
Mateja Kovše 3., 4., r.  ̶  razredništvo,SLJ, MAT, SPO, DRU, NIT, GUM, GOS DSP, DOP/DOD, JV Ponedeljek, 11.05 ̶ 11.50 3., 4. K
Ivica Jug  GEO, DKE, GOS,DRU, JV Ponedeljek, 11.55 ̶ 12.40
Tatjana Hren Dizdarević 8., 9. r. – razredništvo; SLJ, DSP, ISP, DOP/DOD,JV Ponedeljek, 13.,35 ̶ 14.20 8.,9. K
Karmen Sirk 5., 6. r. – razredništvo, BIO, KEM, MAT, NAR, DOP/DOD, JV Ponedeljek, 11.05 ̶ 11.50 5., 6. K
Tanja Novak  TJA Torek, 12.45 ̶ 13.30
Gvido Hauptman MAT, FIZ, TIT,IP ̶ ROM, IP ̶ MME Četrtek, 11.05 ̶ 11.50 /
Danuška Hauptman LUM Četrtek, 9.10 ̶ 9.55 /
Samo Jezovšek GUM, PZ Sreda, 10.15 ̶ 11.00 /
Claudia Horvat TJN, ,IP ̶ N2N, ZGO, TIT Torek, 10.15 ̶ 11.00 /
Živa Pevec ŠPO, IP ̶ ŠZZ Petek od 9.30 ̶ 10.00 /
Irma Čižič OPB, prehrana Ponedeljek, 15.30 ̶ 16.00 /
Vida Javornik knjižničarka / /
Sonja Tarča specialna pedagoginja, DSP Torek, 11.05 ̶ 11.50 /