Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

Prijava na izbirne predmete poteka elektronsko preko eAsistenta.

Brošura

POŠ Kebelj

Brošura

Prijava na izbirne predmete poteka elektronsko preko eAsistenta.