Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

Prijava na izbirne predmete poteka elektronsko preko eAsistenta.

Brošura

POŠ Kebelj

Brošura

Prijava na izbirne predmete poteka elektronsko preko eAsistenta.

 

Dostopnost