STROKOVNI DELAVCI – PRIHOVA

UČITELJI PREDMETI IN DRUGO POGOVORNE URE RAZREDNIK
Mojca Vreš

vodja podružnice, OPB 1.–5. R,

GUM 4., 5. r

ponedeljek, 11.55–12. 45

zbornica

/
Lidija Rak razredni pouk 4., 5. r

sreda, 11.05 ̶11. 50

zbornica

4., 5. P
Jožica Brečko druga strokovna delavka 1. razred

sreda, 11.55–12. 40

zbornica

/
Patricija Premzl razredni pouk 1., 2., 3. r

torek, 11. 55 ̶13. 50

zbornica

1., 2., 3. P
Katja Oblak TJA 2., 3., 4., 5. r / /
Claudia Horvat N2N / /