STROKOVNI DELAVCI – PRIHOVA
 
UČITELJI PREDMETI IN DRUGO POGOVORNE URE RAZREDNIK
Patricija Premzl razredni pouk  1., 2., 3. r

Torek, 11.05 ̶ 11.50

zbornica

1., 2., 3. P
Mojca Vreš

vodja podružnice,

razredni pouk  4., 5. r

Sreda, 11.05 ̶ 11.50

zbornica

4., 5. P
Jožica Brečko druga strokovna delavka 1. razred

Četrtek, 11.55–12.40

zbornica

/
Lidija Rak OPB 1.–5. r, LUM 4. in 5. razred

Sreda, 9. 10–9.55

zbornica

/
Katja Oblak TJA 2., 3., 4., 5. razred / /