STROKOVNI DELAVCI POŠ PRIHOVA

UČITELJ PREDMETI IN DRUGO ČAS POGOVORNE URE IN PROSTOR RAZREDNIK
Patricija Premzl 1., 2., 3. r petek, 5. ura, zbornica 1., 2., 3. r
Lidija Rak RP petek, 5. ura, zbornica 4. in 5.
Mojca Vreš OPB, DRU 4. r sreda, 5. ura, zbornica /
Andreja Mavsar SLJ, MAT 1. r ponedeljek, 1. ura, zbornica /
Anja Orož* TJA torek, 7. ura, zbornica /

Potujoči učitelji označeni  z * imajo pogovorne ure le po predhodnem dogovoru s starši.

Dostopnost