NPZ - 6. razred

4. maj 2018: SLOVENŠČINA   Preizkusi

7. maj 2018: MATEMATIKA  Preizkusi

9. maj 2018:  ANGLEŠČINA  Preizkusi

 

NPZ - 9. razred

4. maj 2018: SLOVENŠČINA   Preizkusi

7. maj 2018: MATEMATIKA  Preizkusi

9. maj 2018:      KEMIJA  Preizkusi

 

Informacije

Podrobnejše informacije najdete na Državnem izpitnem centru

RIC