Spoštovani starši, prosimo, da zaradi organizacije dela, najkasneje do petka, 20. 11. 2020, do 8.00, v tajništvu šole, na telefon  02 803 33 50,  prijavite na kosilo otroke, ki bodo imeli kosilo v naslednjem tednu. Prijava bo veljala za cel teden, od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

Po  topel obrok pridete s svojo posodo in ga prevzamete med 12. 00 in 13.00, pri zadnjem vhodu v kuhinjo v Oplotnici. Prosimo, da pri prevzemu upoštevate higienske ukrepe NIJZ (maska, medosebna razdalja).

Obroki, ki niso subvencionirani, se bodo zaračunani po veljavnem ceniku šolske prehrane.

Dostopnost