Šolsko tekmovanje za natečaj iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik: Književnost na filmu 11 v šolskem letu 2023/2024, je potekalo v petek, 1. 2. 2024, ob 14.00 v klubski sobi Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica.

Šolsko tekmovalno komisijo so sestavljali:

  • Nataša Črešnar, prof. slovenskega jezika
  • Sanja Žgavc, prof. biologije in geografije
  • Laura Hren, učenka 9. razreda

Šolska tekmovalna komisija je sprejela prijavnico in izdelek ene tekmovalne skupine.

Ta je bila sprejeta v skladu z navodili državne komisije in s Pravilnikom tekmovanja.

Šolska tekmovalna komisija je izdelek ocenila opisno.

Naslov filma: Rajši kokakola kot šola?

Izdelek so nagradili z bronastim priznanjem.

Dostopnost