Karierna orientacija

Prva velika prelomnica v mladostnikovem življenju je odločitev o nadaljnjem šolanju. Na učenčevo odločitev vpliva veliko dejavnikov. Njegova odločitev je odvisna od značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad, podpore in pritiska staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov. Gre za pomemben korak v življenju vsakega posameznika.

Izbira srednješolskega programa se ne zgodi kot strela z jasnega, vzeti si moramo čas za razmislek, pridobiti veliko informacij in se pogovoriti predvsem znotraj družine, pa tudi s strokovnjaki, ki nam pri odločanju lahko pomagajo.

Karierna orientacija najbolj intenzivno poteka v devetem razredu. Razredniki, učitelji in starši imate pri tem pomemben delež, saj se z učenci srečujete vrsto let oziroma otroka najbolje poznate.

Pomembne povezave:

Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

MIZŠ – vpis v srednjo šolo

Poklicni kažipot

Pripomočki za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve

Opisi poklicev

Karierno središče

Evropski portal za zaposlitveno mobilnost

Center za poklicno izobraževanje

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole 2024/25

Srednješolski vpisnik 2024

Dostopnost