Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se na šoli zopet pojavljajo naglavne uši.

Pojavljanje ušivosti je v veliki meri odvisno od higienskega režima v družinah. Za zatiranje naglavnih uši je najpomembnejše istočasno in dosledno izvajanje navodil za zatiranje pri vseh, ki so prišli v stik z ušmi. Zaradi preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni Zakon o nalezljivih boleznih v okviru ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v 27.členu določa, da je razuševanje ušivih oseb obvezno.

Dostopnost