Tudi letos smo dan slovenske hrane obeležili s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk. V okviru le-tega smo dan pričeli  z zajtrkom. Nato pa so se izvajale dejavnosti s poudarkom na zdravi in redni prehrani, pomenu lokalno pridelane hrane, ozaveščanju o pravilnem ravnanju z odpadki ter pomenom gibanja. Prvošolce je obiskala članica čebelarstva Žvikart ter jim predstavila poklic in delo čebelarja. Drugošolci so se seznanili s pomenom sadja v prehrani ter pripravili sadno solato. Tretješolci so sestavili zdrave jedilnike. Četrtošolci so obiskali kmetijo Mlakar, kjer so spoznali sadjarstvo in vinogradništvo. Petošolci so se seznanili z življenjem čebel ter naslikali panjske končnice. Šestošolci so izvajali aktivnosti s poudarkom na zdravem življenjskem slogu, sedmošolci so raziskovali kulturo prehranjevanja, osmošolci so obiskali eko kmetijo. Devetošolci pa so se udeležili slaščičarskih delavnic v Mariboru.

Dostopnost