Spoštovani starši!

Samo starši, ki še niste prejeli kode za dostop do eAsistenta, pošljite vlogo po elektronski pošti na naslov marta.ostruh@guest.arnes.si v kateri navedite vaš elektronski naslov, kamor vam bomo posredovali kodo. Poslali vam jo bomo takoj, ko bo komunikacija z eAsistentom mogoča. Kode bomo pošiljali na elektronske naslove otrok.

Dostopnost