V petek, 11. junija, smo prvo šolsko uro namenili tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Učenci so pripravili izvirne pogrinjke in skupaj z razredniki pozajtrkovali. K tradicionalnemu slovenskemu zajtrku spadajo kruh, maslo, med, mleko in jabolka, ki smo jih naročili pri lokalnih ponudnikih.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in osveščati šolarje in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora ter pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje.

Dostopnost