NE OSTAJAJMO ZADAJ

Težave, ki pestijo mnoge naše učence,

lahko rešimo s prostovoljnim prispevkom za šolski koledar,

ki so ga soustvarjali učenci naših treh šol.

Dostopnost