Učenci in učiteljice OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica- podružnica Prihova smo letos
sodelovali v projektu Skozi igro do zakladnice znanja. Projekt je bil izveden v sodelovanju
s študenti različnih študijskih programov Univerze v Mariboru pod mentorstvom Anite
Praprotnik – Brdnik in Zavoda za razvoj kreativnih tehnologij Maribor – CITILAB.
V okviru projekta so razvili igro po principu iger »lov za zakladom« in »soba pobega«.
Namen teh iger je, da bi se v osnovnih šolah učencem na drugačen in spodbuden način
podajala učna snov. V sklopu projekta so bili izdelani različni didaktični pripomočki, ki so
učenje naredili bolj zanimivo in privlačno učencem.
Učenci so se tako preizkusili v učenju preko igre. Za njih so bile pripravljene »sobe
pobega«, kjer so morali rešiti različne zanimive naloge povezane z učnimi vsebinami.
Naloge so bile zastavljene tako, da so zahtevale sodelovanje vseh učencev v skupini in jih
ob uspešnem reševanju pripeljale do zaklada.
Učenci so v igri in učenju zelo uživali. Kot so povedali sami, je bilo tako učenje zelo
zabavno. Izdelani didaktični pripomočki so učence zelo motivirali in popestrili učni proces.
Učenci in zaposleni smo bili enotnega mnenja, da si želimo še več učenja in poučevanja
preko igre.

Mojca Vreš

Dostopnost